Zarząd

Paweł Skotarek – prezes fundacji, przedsiębiorca, z wykształcenia historyk i prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie specjalizował się w prawie handlowym. Pracował jako dziennikarz ekonomiczny, a także jako prawnik w kancelariach i firmach doradczych. Współpracował z Centrum im. Adama Smitha. Z zamiłowania orientalista i językoznawca oraz brydżysta.

Zbigniew Oborski  z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu – specjalność zarządzanie i inżynieria produkcji przemysłu spożywczego. Przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą związaną z handlem. Pracował jako instruktor nauki jazdy oraz kierowca. Hobby strzelectwo -członek PZŁ.

Paweł Kukiz-Szczuciński – lekarz specjalista psychiatra, pediatra. Członek zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Od wielu lat zaangażowany w medyczną pomoc humanitarną w rejonach konfliktów i katastrof – pracował min wśród trędowatych w Indiach, oraz ofiar konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, i w Kurdystanie. Członek rady patronów Centrum „Nie lękajcie się” w Krakowie. Prelegent na krajowych i międzynarodowych szkoleniach dla pracowników sektora NGO pracujących z uchodźcami i ofiarami konfliktów.

Fundacja Potrafisz Polsko! | Zarząd