Zarząd

Adam Zieliński – prezes fundacji, prawnik, członek Rady warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Pracował jako doradca wicemarszałka sejmu RP w zespole analityczno-doradczym Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w prawie rolnym.

Paweł Skotarek – przedsiębiorca i prawnik. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako dziennikarz ekonomiczny, a także w kancelariach i firmach doradczych. Współpracuje z Centrum Adama Smitha. Z zamiłowania brydżysta i orientalista.

Zbigniew Oborski  z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu – specjalność zarządzanie i inżynieria produkcji przemysłu spożywczego. Przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą związaną z handlem. Pracował jako instruktor nauki jazdy oraz kierowca. Hobby strzelectwo -członek PZŁ.

Paweł Kukiz-Szczuciński – lekarz specjalista psychiatra, pediatra. Członek zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Od wielu lat zaangażowany w medyczną pomoc humanitarną w rejonach konfliktów i katastrof – pracował min. wśród trędowatych w Indiach oraz ofiar konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w Kurdystanie. Członek rady patronów Centrum „Nie lękajcie się” w Krakowie. Prelegent na krajowych i międzynarodowych szkoleniach dla pracowników sektora NGO pracujących z uchodźcami i ofiarami konfliktów.

Fundacja Potrafisz Polsko! | Zarząd