Rada

Stanisław Tyszka – wicemarszałek Sejmu, z wykształcenia prawnik i doktor nauk humanistycznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Historii i Cywilizacji w European University Institute we Florencji. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wykładowca akademicki na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Karol Thiel – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Historii, a także Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna. Pracuje jako dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Działał w wielu organizacjach pozarządowych. Pasjonat historii i polityki.

Maciej Prostko – prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, radca prawny z doświadczeniem w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz w zakresie prawa konstytucyjnego. Obecnie pracuje w biurze prawnym klubu Kukiz’15. Prywatnie pasjonat gór.

Andrzej Wiedeński – od lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

Fundacja Potrafisz Polsko! | Rada