Wierzymy, że

Potrafisz Polsko!

O FUNDACJI

Fundacja Potrafisz Polsko dział‚a na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, wierząc w prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami grup społ‚ecznych, biznesowych i politycznych. Działania Fundacji Potrafisz Polsko ogniskują się przede wszystkim w obszarze eksperckim.

Wokół‚ nas skupiamy zespół‚ niezależnych ekspertów, którzy działają na rzecz przejrzystości procesu stanowienia prawa i podnoszenia jego jakości, a także na rzecz polskiej przedsię™biorczoś›ci. Jesteś›my przekonani, że o sile polskiej gospodarki muszą… stanowią polskie małe i średnie firmy.

Oprócz działalnoś›ci eksperckiej, Fundacja prowadzi również dził‚alność‡ charytatywną…. Wspieramy najbardziej potrzebujących, wszędzie tam gdzie Państwo zawodzi oraz prowadzimy dział‚alność‡ stypendialną… dla zdolnej ale ubogiej mł‚odzieży. Dział‚amy też na rzecz ożywienia społeczeństwa obywatelskiego i ducha działalnoś›ci charytatywnej, we wspó‚pracy z innymi organizacjami społecznymi.

Arrow
Arrow
Slider

No portfolio posts were found!

Potrafisz Polsko! | Ruch Kukiz'15